Help & Info

Privacyverklaring

24 mei 2018
 
Uw privacy is voor Werktuigen Handelsinformatie B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Deze privacyverklaring is altijd in te zien via onze website www.werktuigen.nl www.werktuigen.be www.werktuigen.de en www.w-equipment.com

Als uw vragen heeft of wil weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.
 
Toegang klantsysteem
Met ons klantsysteem krijg u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Voor deze beheeromgeving zal u een wachtwoord aan moeten maken, dat door ons vervolgens zal worden verwerkt.

Gegevens verwerking
Werktuigen Handelsinformatie B.V. verwerkt uw e-mailadres en naam indien u deze invult, voor het versturen van een mail voor onze communicatie en onze nieuwsbrieven. Ook gebruiken wij deze gegevens om u te kunnen informeren over aanvragen van derden voor uw bij Werktuigen geadverteerde machines, gereedschappen en goederen. 

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen. Uw beheeromgeving komt met het verwijderen van uw gegevens dan ook te vervallen. Gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie zal langer worden bewaard in verband met de administratieve verplichting vanuit de Belastingdienst.
 
Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is op basis van de met uw gesloten overeenkomst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. 

Op onze website's vind u ook links naar websites van andere partijen waaronder klanten adverteerders van werktuigen en bedrijven die een banner op Werktuigen hebben staan voor reclame doeleinden. Hoewel we deze zorgvuldig hebben geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Onze privacy verklaring is daarop niet van toepassing.
 
Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
 
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.
 
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.
 
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.
 
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan op basis van de huidige mogelijkheden.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
 
Inzage en wijzigen van je gegevens
Inzage en het kunnen wijzigen van uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijden in uw beheeromgeving. Als u vragen heeft hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Werktuigen digitale nieuwsbrief uitschrijven
Als u zich heeft ingeschreven met uw e-mailadres voor onze digitale nieuwsbrief bezit u geen beheeromgeving. Uw e-mail adres staat in onze database en wordt alleen gebruikt om u onze nieuwsbrief toe te zenden. Als u onze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kunt u zich uitschrijven via de laatst ontvangen nieuwsbrief of dit kenbaar maken door met ons contact op te nemen via info@werktuigen.nl onder vermelding van 'uitschrijven nieuwsbrief' Uw e-mailadres wordt dan door ons direct uit de database verwijderd. Klanten met een beheeromgeving kunnen onder tabblad 'gegevens' de optie nieuwsbrief uitvinken.

U heeft de volgende rechten:
Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
Het laten corrigeren van fouten
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
Intrekken van toestemming
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.